อิโมจิสำหรับติดรถยนต์ LED Board Emoji Car Display

2,199 ฿3,950 ฿

Mojipic LED Car Display
LED Board
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากอีโมจิในGoogle & SIri มี 3 รุ่นให้เลือกใช้

1. รุ่นงานนอก Made in US
หน้าจอขนาด 13*13 ซม.
มีสายต่อยาวเสียบช่องจุดบุหรี่
เขียนข้อความได้ โหลดรูปภาพใส่ได้
อุปกรณ์ตัวยึดเกาะแน่นหนา เชื่อมต่อผ่านจับคู่สัญญาณ Bluetooh

2. รุ่นงานเทียบ Made in CHN
หน้าจอขนาด 13*13 ซม.
มีสายต่อยาวเสียบช่องจุดบุหรี่
เขียนข้อความได้ โหลดรูปภาพใส่ได้
อุปกรณ์ตัวยึดเกาะแน่นหนา เชื่อมต่อผ่านจับคู่สัญญาณ Bluetooh

3. รุ่นงานเทียบ Made in CHN
หน้าจอขนาด 20*20 ซม.
มีสายต่อยาวเสียบช่องจุดบุหรี่
เขียนข้อความได้ โหลดรูปภาพใส่ได้
อุปกรณ์ตัวยึดเกาะแน่นหนา เชื่อมต่อผ่านจับคู่สัญญาณ Bluetooh หรือ สัญญาณ Wifi ผ่านมือถือ
มีสายเชื่อมต่อ USB

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

(CHN 13*13), (CHN 20*20), Us 13*13cm