ชุดปะยางยางฉุกเฉิน tire repair kit ไหมปะยาง ยางรั่ว ยางซึม ตะปูตำ ติดรถไว้ อุ่นใจ มีใช้ในยามฉุกเฉิน

ใช้ได้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (ที่ไม่มียางใน)

สินค้า: 1 ชุด ประกอบด้วย

1. แถบกาวให้ = 3 เส้น (สามารถซ่อมได้ 3 แผล)

2.หลอดผสานยาง = 1 หลอด

3.ด้ามสว่าน = 1 ชิ้น

4.ด้ามปลายเข็มร้อยแถบกาว = 1 ชิ้น

วิธีใช้

1.ดึงตะปูออก แล้วใช้ด้ามปลายสว่านแทงเพื่อขยายรูที่รั่ว

2.ใช้ด้ามปลายเข็มร้อยแถบกาว แล้วอุดเข้าไปแทนรูที่เจาะไว้

3.ดึงเครื่องมือปลายเข็มออกจากยาง

4.ตัดแถบกาวส่วนที่เกินออก

คำแนะนำ: ไม่เหมาะกับรูรั่วที่มีขนาดเกิน 1 cm. ติดรถไว้ อุ่นใจ มีใช้ในยามฉุกเฉิน หากไม่มีการรั่วซึมซ้ำอีกสามารถใช้งานได้นานจนกว่าจะหมดอายุยาง